Klasser

Under evenemanget är det väldigt många olika klasser att hålla reda på - vi vet... Och det kan vara nog så krångligt att hänga med ibland! Men för att underlätta för dig som besökare kommer det därför en förklaring för respektive klass och resultat från 2020 här.