Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå vår webbplats. Här beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Kända brister 

Vi är medvetna om att webbplatsen för närvarande inte uppfyller alla kriterier i  WCAG 2.1 nivå AA

Följande brister känner vi till och arbetar löpande med att åtgärda: 

  • Ibland förekommer det inbäddade videor från tredje part som inte är syntolkade eller textade.
  • Det finns innehåll som krockar med vid ökning av avstånd mellan rader, tecken, stycken och ord.
  • Vid förstoring av text, liten skärm eller inzoomning kan delar av innehållet förloras och därmed vara svårt att läsa och tolka.
  • Det finns sidor med ovaliderad kod.
  • Det förekommer bilder som visar text. I dessa fall finns det ofta alt-texter eller kompletterande texter som återger innehållet.

Utvärdering av webbplatsens tillgänglighet

Vi utvärderar webbplatsens tillgänglighet löpande. Beskrivna tillgänglighetsproblem har upptäckts genom granskningar utförda av oss själva och tredje part. Den senaste granskningen gjordes i maj 2023.

Om du upplever hinder

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte finns beskrivna på den här sidan är du välkommen att mejla oss på ghs@gotevent.goteborg.se så kommer vi försöka åtgärda problemet.  

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Huvudpartners

Agria Volkswagen Hööks ATG Mips

Officiella partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Mediapartners

Mix megapol Ridsport

Officiella leverantörer

Evidensia djursjukvård Docu Ware Vida Stallströ Chalmers SJ Advania