Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå vår webbplats. Här beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Kända brister 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Följande brister känner vi till och arbetar löpande med att åtgärda: 

  • Ibland förekommer det inbäddade videor från tredje part som inte är syntolkade eller textade.
  • Det finns innehåll som krockar med vid ökning av avstånd mellan rader, tecken, stycken och ord.
  • Vid förstoring av text, liten skärm eller inzoomning kan delar av innehållet förloras och därmed vara svårt att läsa och tolka.
  • Det finns sidor med ovaliderad kod.
  • Det förekommer bilder som visar text. I dessa fall finns det ofta alt-texter eller kompletterande texter som återger innehållet.

Utvärdering av webbplatsens tillgänglighet

Vi utvärderar webbplatsens tillgänglighet löpande. Beskrivna tillgänglighetsproblem har upptäckts genom granskningar utförda av oss själva och tredje part. Den senaste granskningen gjordes i maj 2023.

Om du upplever hinder

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte finns beskrivna på den här sidan är du välkommen att mejla oss på ghs@gotevent.goteborg.se så kommer vi försöka åtgärda problemet.  

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

;

Main Partners

Hööks ATG Mips

Official Partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Media Partners

Mix megapol Ridsport

Official Suppliers

Evidensia djursjukvård Vida Stallströ Chalmers SJ Advania Polaris ChargeNode

Charity Partners