Hoppa till innehåll

Hållbarhetspriset

Hållbarhet i fokus

Tillsammans med Lövsta Future Challenge delar Gothenburg Horse Show ut ett hållbarhetspris med syfte att uppmuntra och lyfta fram goda, hållbara initiativ inom hästnäringen och ridsporten.

I samband med Gothenburg Horse Show har Lövsta Future Challenge sedan 2016 årligen delat ut ett hästvärldens Hållbarhetspris, med syfte att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäringen och ridsporten. Till 2024 års upplaga av Gothenburg Horse Show har vi tillsammans gått ihop för att lyfta priset till en ny nivå, och höjt det vinnande bidragets prissumma till 50 000 SEK.

— ”Vår ambition med det priset är att lyfta alla sorters initiativ och lösningar som kan inspirera till en positiv förändring. Vi vet också att det är tillsammans med andra som man skapar förändring och därför är vi så glada för att ha Gothenburg Horse Show som partner till det här priset. De är en förebild när det kommer till hållbarhetsarbete för ridsportsevenemang!” säger Alexandra Mörner, Hållbarhetsansvarig Lövsta Future Challenge och ordf. i juryn för Hållbarhetspriset.

Med hållbarhet menar vi sånt som en lång tid framöver skapar bättre förutsättningar för planeten och allt som lever här, men som samtidigt är ekonomiskt gångbart. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan också om hästens välfärd och social hållbarhet inom hästnäringen.

Tidigare Vinnare 

2024 HästSverige

HästSverige är en kunskapssajt för oberoende och saklig kommunikation om såväl grundläggande hästkunskap som forskning och utveckling på området häst. HästSverige drivs av SLU och SVA och ger både nybörjare som kvalificerade yrkespersoner tillgång till kvalitetssäkrad och faktabaserad kunskap om häst och hästverksamhet utan bakomliggande kommersiella intressen.


2023 Greppa Näringens hästrådgivning

Hos Greppa Näringens hästrådgivning är goda råd inte dyra. Med kostnadsfri miljörådgivning till hästhållare vill projektet inte bara bidra till mer hållbara hästgårdar utan även främja hästhälsan och kostnadseffektivisera verksamheter runtom i landet. Med priset hoppas juryn för Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris att fler ska upptäcka möjligheten till att ta ett mer hållbart grepp om sin hästgård.

 

2022 Ecoline & Equused

Både Equused och Ecoline bryter mark i en nygammal framtidsbransch; återbruk och reparation. De arbetar aktivt för en hästnäring med mer hållbar konsumtion. Genom samarbete med bland annat transportörer verkar de för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samtliga led. Dessutom har de siktet inställt på att bedriva ekonomiskt hållbara verksamheter, vilket gör dem till förebilder för kommande entreprenörer inom branschen.

 

2021 Lurbo Ridklubb

Årets vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2021 har under bara fyra år lyckats ställa om till en mer hållbar verksamhet för både hästar och människor. Genom ett målinriktat förbättringsarbete och flertalet miljösmarta lösningar har Lurbo Ridklubb genomfört åtgärder för att minska näringsläckaget, energieffektiviserat samt förbättrat dagvattenhantering och källsorteringen. Grattis! 

 

 

 

 

 

 

;

Main Partners

Volkswagen Hööks ATG Mips

Official Partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Media Partners

Mix megapol Ridsport

Official Suppliers

Evidensia djursjukvård Vida Stallströ Chalmers SJ Advania Polaris ChargeNode

Charity Partners