Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Gothenburg Horse Show's hållbarhetsarbete

Som en del av Göteborg Stad och ett av Göteborgs största och äldsta årligen återkommande evenemang har Gothenburg Horse Show ett uppdrag inom hållbarhet ”Att genom evenemanget verka för en hållbar utveckling i staden såväl som i ridsporten”.

Hållbarhet är något som Gothenburg Horse Show och Got Event aktivt och systematiskt jobbat med under många år. Som Göteborg Stads arenabolag spelar Got Event en betydande roll i arbetet med att göra Göteborg till Europas ledande hållbara evenemangsstad.

Både Got Event och Gothenburg Horse Show hållbarhetscertiferas genom SUSA. År 2020 och 2023 har det  gjorts mätningar av evenemangets klimatavtryck vilket ger tydliga insikter om vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att styra mot Göteborgs Stads mål - klimatavtryck nära noll till 2030.

Vi har tagit fram en handlingsplan för 2024 som i korthet innebär att vi har en generell ambition att bli bättre själva, att använda evenemanget för att inspirera andra samt att bli ännu bättre på att mäta och därigenom förstå hur vi kan påverka och minska vårt klimatutsläpp.

Vi har valt att fokusera på några områden där vi ser att vi har störst rådighet att påverka som gemensamma aktiviteter tillsammans med våra partners, besökarnas bilresor, funktionärernas mat & resor, våra egna restauranter i arenan, avfallshantering & återvinning samt tillgänglighet och inkludering.

Några nyheter för 2024 värda att nämna är därför att vi inlett ett nytt samarbete med vår partner Lövsta Future Challenge där vi tillsammans delar ut ett Hållbarhetspris till hästnäringen och tillsammans med Göteborg & Co gör vi ett test där besökare från utvalda områden åker rabatterat med Västtrafik. Sedan tidigare har vi ett samarbete med SJ och erbjuder rabatterade tågresor för besökaren som bokar sina resor till och från evenemanget via Gothenburg Horse Shows webbplats. Besökarna kan också gå in och uppskatta sitt eget klimatavtryck och avge klimatlöften via en hållbarhetskalkylator på hemsidan.

Vi fortsätter också initiativet från 2023 som innebär att våra funktionärer åker gratis med Västtrafik under evenemangsveckan.

Avfallshantering är även det en viktig faktor i arbetet och det arbetas aktivt med återvinning av stora fraktioner. Samma sand används i arenan år efter år och blomutsmyckningen som Gothenburg Horse Show är vida känd för återanvänds på lokala ridtävlingar. En av insatserna som gör störst avtryck är de ca 90 ton gödsel som energiåtervinns till värme och el. Värmen som utvinns motsvarar nära 5 dygns uppvärmning av Scandinavium.  2024 kommer vi för första gången göra ett test tillsammans med Generation Waste för att mäta matsvinnet i våra restauranter.  

Tillsammans med partners som Stiftelsen Drottning Silvias Barnsjukhus, Maana, Fabrikörerna och Passalen arbetar vi aktivt för att med inkludering och göra det möjligt för fler att besöka vårt evenemang.

GHS är också ett test-evenemang för att ta fram en legacy-process för evenemang i Göteborg. Det handlar om att använda evenemanget för att skapa långsiktiga positiva värden för destinationen och omvärlden. En vision har satts för det arbetet som lyder: Med "respekt för människa och häst" som vår ledstjärna, vill vi öka förståelsen, trovärdigheten och tillgängligheten för ridsporten i samhället.

En av aktiviteterna är en nordisk workshop kring hästvälfärd som arrangeras under evenemanget tillsammans med Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd. Till workshopen bjuds representanter från Ridsportförbund och tävlingsarrangörer i de nordiska länderna in för inspiration och dialoger på temat ”Walk the talk”.

;

Main Partners

Hööks ATG Mips

Official Partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Media Partners

Mix megapol Ridsport

Official Suppliers

Evidensia djursjukvård Vida Stallströ Chalmers SJ Advania Polaris ChargeNode

Charity Partners