Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Ekipage hoppar över ett hinder med mycket gröna växter.

Gothenburg Horse Show's hållbarhetsarbete

Som en del av Göteborg Stad och ett av Göteborgs största och äldsta årligen återkommande evenemang har Gothenburg Horse Show ett uppdrag inom hållbarhet ”Att genom evenemanget verka för en hållbar utveckling i staden såväl som i ridsporten”.

Hållbarhet är något som Gothenburg Horse Show och Got Event aktivt och systematiskt jobbat med under många år. Som Göteborg Stads arenabolag spelar Got Event en betydande roll i arbetet med att göra Göteborg till Europas ledande hållbara evenemangsstad, i bolaget har erfarenheter om hållbara evenemang samlats under många år.

Under våren 2022 har en omfattande datainsamling genomförts för att kartlägga och beräkna de klimatutsläpp som Gothenburg Horse Show ger upphov till. Nu finns det ett faktiskt nuläge att utgå ifrån, och därmed även insikter om vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att styra mot Göteborgs Stads mål - klimatavtryck nära noll till 2030.

Syftet med arbetet är att kunna arbeta mer effektivt och resultatfokuserat för att minska klimatavtrycket, samt att inspirera och driva fler till att tänka mer hållbart.  Mätningarna kommer fortsätta att göras på evenemanget för att kunna jämföras år till år.  

En mängd olika hållbarhetsaktiviteter genomförs under Gothenburg Horse Show, en av insatserna som gör störst avtryck är de 84 ton gödsel som energiåtervinns till värme och el. Värmen som utvinns motsvarar drygt 4 dygns uppvärmning av Scandinavium!

Några nyheter för 2023 är att alla funktionärer kommer åka gratis med Västtrafik under hela evenemangsveckan samt att besökarna dricker kaffe ur flergångsmuggar då ett test genomförs under ledning av Stiftelsen Chalmers Industriteknik för att hantera återanvändbara muggar på evenemang inför kommande lagkrav.

Tack vare ett samarbete med SJ erbjuds rabatterade tågresor för besökaren som bokar sina resor till och från evenemanget via Gothenburg Horse Shows webbplats.

Hanteringen av matavfall är även den en viktig faktor i arbetet och menyerna i Scandinaviums restauranger planeras på ett så effektivt sätt som möjligt för att minska detta. Det matavfall som ändå uppstår omvandlas till biogas. Dessutom arbetas aktivt med återvinning av stora fraktioner. Samma sand används i arenan år efter år och blomutsmyckningen som Gothenburg Horse Show är vida känd för återanvänds på lokala ridtävlingar.

På temat hållbara tävlingsarrangemang genomförs en inspirationsträff på torsdagen under GHS tillsammans med Svenska Ridsportförbundet där distriktsförbunden i Västra Götaland bjuds in för att diskutera temat. Representanter från FEI, Svenska ridsportförbundet och lokala ridklubbar kommer dela med sig av sina erfarenheter tillsammans med experter från Got Event och Göteborg & Co.

Kartläggning och mätning är genomförd av det samhällsutvecklande bolaget Ramboll, inom ramen för projektet ”Utsläppsfria evenemang” som drivs gemensamt av Got Event, Göteborg & Co samt Business Region Göteborg. Projektet syftar till att hitta lösningar och metodutveckla för att kunna möta upp mot stadens, nationella och internationella klimatmål.

Gothenburg Horse Show har efter att ha kartlagt målområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, genomfört åtgärder samt genomgått en tredjepartsrevision tilldelats diplom av SUSA (Sustainable Standards).

Huvudpartners

Agria Volkswagen Hööks ATG Mips

Officiella partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Mediapartners

Mix megapol Ridsport

Officiella leverantörer

Evidensia djursjukvård Docu Ware Vida Stallströ Chalmers SJ Advania