Hoppa till innehåll

Hållbarhetspolicy

Vår Hållbarhetspolicy

Got Event har en framgångsrik historia av att arrangera topptävlingar inom ridsporten. Att också ta vara på erfarenhet och kompetens kring hållbara evenemang som byggts upp genom åren är självklart. Denna hållbarhetspolicy visar våra ambitioner och vägleder vårt arbete inom ramarna för vad vi har kontroll över och har möjlighet att påverka. Policyn omfattar planering, genomförande och uppföljning av evenemanget. Hållbarhetspolicyn beslutas av styrgruppen.

Gothenburg Horse Show ska genomsyras av Got Events höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hållbarhetsarbete ger kvalitet och bidrar till upplevelsen av evenemanget och ska därför vara aktivt, systematiskt och integrerat. För att nå målbilden ska vi visa ett ansvarsfullt ledarskap, vara nytänkande och driva utvecklingen i hållbar riktning.

Att arbetet leds på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt och att gällande lagar, avtal och tillämpliga krav följs är självklart. Vi strävar efter att minimera evenemangets negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter lokalt, regionalt och nationellt. 

Grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete för Gothenburg Horse Show

  • Att medarbetare, högsta ledning såväl som volontärer, har tillräcklig kunskap och verktyg för att integrera hållbarhet i sitt dagliga arbete.
  • Att ett ledningssystem som stödjer hållbarhetsarbetet, såsom Svensk Miljöbas eventstandard och/eller ISO 20121, implementeras och certifieras via tredje part.
  • Att intressenter engageras och uppmuntras till delaktighet i hållbarhetsarbetet.
  • Att sponsorer och leverantörer engageras att bidra till evenemangets hållbarhetsarbete.

Förutom den generella ambitionen och strävan att minimera evenemangets negativa påverkan på miljö och människor, har några fokusområden valts ut:

  • Användning av förnyelsebara energikällor i så stor utsträckning som möjligt. (Som ett steg i strävan mot ett fossilfritt Göteborg)
  • Prioritera användningen av kranvatten framför buteljerat vatten.
  • Sortering av uppkommet avfall från evenemanget så långt det är möjligt samt säkerställa ett ansvarsfullt omhändertagande av det sorterade avfallet.
  • Effektivisera transporter. Se till att de genomförs med så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • Verka för att den mat som serveras under evenemanget är ansvarsfullt producerad och levererad samt genererar en så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Skapa god tillgänglighet och möjlighet till delaktighet för allmänhet, alla besökare, deltagare och funktionärer.
;

Main Partners

Hööks ATG Mips

Official Partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Media Partners

Mix megapol Ridsport

Official Suppliers

Evidensia djursjukvård Vida Stallströ Chalmers SJ Advania Polaris ChargeNode

Charity Partners