Lövsta Future Challenge hållbarhetspris

Syftet med LFCs hållbarhetspris är att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäring och ridsport.

Sedan 2016 har Lövsta Future Challenge delat ut ett årligt hållbarhetspris som ett led i hållbarhetsarbetet. Syftet med priset är att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäring och ridsporten. Att helt enkelt sprida goda exempel och inspirera fler att börja arbeta med frågan.

Med hållbarhet menar vi sånt som en lång tid framöver skapar bättre förutsättningar för planeten och allt som lever här men som samtidigt är ekonomiskt gångbart. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan också om hästens välfärd och social hållbarhet inom hästnäringen.

Tidigare Vinnare 

2023 Greppa Näringen Häst 

Hos Greppa Näringens hästrådgivning är goda råd inte dyra. Med kostnadsfri miljörådgivning till hästhållare vill projektet inte bara bidra till mer hållbara hästgårdar utan även främja hästhälsan och kostnadseffektivisera verksamheter runtom i landet. Med priset hoppas juryn för Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris att fler ska upptäcka möjligheten till att ta ett mer hållbart grepp om sin hästgård.

2022 Ecoline & Equused 

2021 Lurbo Ridklubb 

Årets vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2021 har under bara fyra år lyckats ställa om till en mer hållbar verksamhet för både hästar och människor. Genom ett målinriktat förbättringsarbete och flertalet miljösmarta lösningar har Lurbo Ridklubb genomfört åtgärder för att minska näringsläckaget, energieffektiviserat samt förbättrat dagvattenhantering och källsorteringen. Grattis!