Lövsta Future Challenge hållbarhetspris

Hållbarhet i fokus - förutom sitt engagemang genom Lövsta Future Challenge Unga Hästar samt U25, jobbar Lövsta Future Challenge dessutom väldigt mycket med miljö och hållbarhet. Läs mer om deras hållbarhetspris nedan, som traditionsenligt delas ut under Gothenburg Horse Show.

2020 gick priset till Julmyra Horsecenter, med motiveringen

I 9 år har Julmyra Horsecenter arbetat aktivt med olika förbättringar för att minska näringsläckaget från hästgödslet. Genom sitt samarbete med myndigheter, gårdar och stallar är Julmyra Horsecenter ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag. Genom att delta på seminarier och ta emot studiebesök delar de med sig av värdefulla erfarenheter, lärdomar och goda exempel till andra i hästnäringen. Tillsammans kan vi kraftsamla för att lösa gödselutmaningen. I den ambitionen är Julmyra Horsecenter ett viktigt lok. Läs mer här.


Under 2019 delades priset ut till Malmö Civila Ryttarförenings som med hjälp av hästen bidrar till ett mer öppet och inkluderande samhälle. Läs mer här.