Gothenburg Horse Show's hållbarhetsarbete

Som en del av Göteborg Stad och ett av Göteborgs största och äldsta årligen återkommande evenemang har Gothenburg Horse Show ett uppdrag inom hållbarhet ”Att genom evenemanget verka för en hållbar utveckling i staden såväl som i ridsporten”.

Hållbarhet är något som Gothenburg Horse Show och Got Event aktivt och systematiskt jobbat med under många år. Som Göteborg Stads arenabolag spelar Got Event en betydande roll i arbetet med att göra Göteborg till Europas ledande hållbara evenemangsstad, i bolaget har erfarenheter om hållbara evenemang samlats under många år.

Under våren 2022 har en omfattande datainsamling genomförts för att kartlägga och beräkna de klimatutsläpp som Gothenburg Horse Show ger upphov till. Nu finns det ett faktiskt nuläge att utgå ifrån, och därmed även insikter om vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att styra mot Göteborgs Stads mål - klimatavtryck nära noll till 2030.

Syftet med arbetet är att kunna arbeta mer effektivt och resultatfokuserat för att minska klimatavtrycket, samt att inspirera och driva fler till att tänka mer hållbart.  Mätningarna kommer fortsätta att göras på evenemanget för att kunna jämföras år till år.  

Kartläggning och mätning är genomförd av det samhällsutvecklande bolaget Ramboll, inom ramen för projektet ”Utsläppsfria evenemang” som drivs gemensamt av Got Event, Göteborg & Co samt Business Region Göteborg. Projektet syftar till att hitta lösningar och metodutveckla för att kunna möta upp mot stadens, nationella och internationella klimatmål.

Gothenburg Horse Show har efter att ha kartlagt målområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, genomfört åtgärder samt genomgått en tredjepartsrevision tilldelats diplom av SUSA (Sustainable Standards).