Swedish Warmblood Trophy

De bästa från ålderskategorin 4- och 5-åringar i hoppning respektive de bästa från ålderskategorin 4-, 5- och 6-åringar i dressyr, vid 2017 års Breeders Trophy i Flyinge, går vidare till Swedish Warmblood Trophy och tävlar då som 5-, 6- och 7-åringar. 

Foto: Claes Jakobsson