Värdegrund

Vår värdegrund inspirerar oss till att alltid agera i Gothenburg Horse Shows anda. De representerar vad vi står för.

VI ÄR PASSION 
Med engagemang som baseras på kärlek till hästsporten skapar vi fantastiska upplevelser. När arenan exploderar i eufori efter avslutad prestation - då uppfylls våra visioner. 

VI ÄR PRECISION 
Med exakthet, och fokus på varje detalj, skapar vi tillsammans förutsättningar för våra tävlande att prestera på absolut toppnivå. 

VI ÄR HISTORIA 
Med stolthet använder vi vår erfarenhet och långa tradition för att skapa nya oförglömliga ögonblick. 

VI ÄR RESPEKT 
Med en tro på öppenhet och allas lika värde hjälper vi till att sprida den sportmanship och horsemanship som ridsporten står för.

VI ÄR INSPIRATION 
Med erfarenhet och innovation i en spännande kombination bidrar vi till utvecklingen av ridsporten.