Funktionär

Våra drygt 350 funktionärer gör Gothenburg Horse Show till ett evenemang i världsklass.
Alla arbetar ideellt, det kan bli långa dagar och emellanåt väldigt hårt! Belöningen är trevlig gemenskap och att få uppleva ridsporten och dess stjärnor på nära håll.
Många funktionärer återkommer år efter år och ingår i femton olika grupper med var sitt arbetsområde.
Ibland uppstår det ändå lediga platser och då är det kanske just dig vi letar efter!

Hur väljs funktionärerna ut?
Före tävlingen tillfrågas hur många av funktionärerna från året innan som vill vara med igen.
Om de tackar nej eller ej återkommer innan sista datum och det därmed uppstår vakanser letar gruppledaren i intresselistan efter en ny funktionär med rätt kompetens.
Ibland behövs “stora starka” ibland någon som har körkort eller någon med erfarenhet av något speciellt tävlingsarbete.

Tänk på:
De olika funktionärsgrupperna arbetar olika många dagar, men ingen grupp arbetar färre dagar än tävlingsdagarna.
Blir du antagen måste du vara beredd att arbeta hela den arbetsperiod som gäller för din grupp. Som funktionär får man kläder beroende på arbetsgrupp samt mat de tider man arbetar.
Åldersgränsen är 18 år förutom i Servicegruppen där det är 16 år.

 

Anmälningstiden till Gothenburg Horse Show 2023 har nu stängt! 

Läs mer om respektive grupp nedan;

Ackreditering;
I ackrediteringen får alla gäster, ryttare, hästägare, domare med flera sina passerbadgar. Det sker en kontroll mot ett register så att rätt person får rätt behörighet för tillträde på tävlingens olika områden.

Arenagruppen;
Vår största grupp, nästan 100 personer arbetar med att bygga och riva banorna på arenan. Bom-förrådet är stort och det råder noggranna förberedelser inför varje klass för att veta exakt vad som skall in på banan. 

Catering;
Ansvarar för att det ska finnas fräsch mat och dryck för alla funktionärer och grooms. Gruppen har en hög arbetsbelastning i fokuserade 2-timmars perioder och lite lugnare däremellan. 

Funktionärsservice;
Funktionärsservice börjar några dagar innan alla andra funktionärsgrupper. Det är denna gruppen som hjälper alla funktionärer med information och kläder.

Press;
Journalisterna måste tas om hand och presskonferenser skall hållas.  Funktionärerna i pressgruppen håller koll på allt från pressklipp till uppkopplingar.

Prisgruppen;
När det är dags för prisutdelning gäller det att hålla god ordning. Rätt flagga skall hissas, rätt personer skall finnas med och representera mm. Tävlingsklasser, stipendieutdelningar och andra ceremonier skall flyta lätt och rätt.

Ringmasteri;
Denna grupp ansvarar för att alla ekipage kommer in i rätt ordning och i rätt tid. Särskilt viktigt är det naturligtvis när det är TV-sändningar.

Servicegruppen;
Denna grupp bemannar monter, infodisk, garderob samt agerar GHS-värdar. Här ingår även förstärkning av de andra funktionärsgrupperna vid eventuella bortfall. Det kan vara alltifrån att rycka in i ackreditering till att vara inne på arenan.

Sjukvård;
I denna grupp arbetar utbildad sjukvårdspersonal för att omhänderta och behandla lättare incidenter på plats. I samråd med ansvarig sjuksköterska och läkare tillkalla ambulans vid behov.

Stallgruppen;
Om du är i denna grupp är du en av dem som kommer finnas på plats redan långt före hästarnas ankomst. Du är även en av dem som är närmast hästarna under tävlingarna och sist kvar när de åkt hem.

Shuttle Service;
Denna grupp funktionärer ansvarar för att ryttarna, deras sällskap samt övriga gäster transporteras säkert från och till Landvetter flygplats. 

Sekreteriat;
Funktionärerna i sekretariatet tar emot anmälningar, lottar startordning, håller ordning på hästnummer och mycket, mycket mer.

VIP värdar/värdinnor;
VIP-gruppen tar hand om våra hospitality gäster. Denna grupp bemannar VIP-entrén där biljetter byts till armband. De håller rundvandringar bakom kulisserna samt är värdar/värdinnor i sponsor-loungen och premium lounge. 

Webbgruppen;
Det digitala teamet ser till att all information kommer ut på våra sociala medier och hemsida. Det fotas för Instagram, skrivs reportage för webben och uppdaterar alla våra följare på Facebook med vad som händer på arenan. Här gäller det att vara duktig på att skriva och att brinna för sociala medier!