Hoppa till innehåll

Nylansering av Stiftelsen Göteborg Horse Show’s stipendium!

Sedan många år tillbaka har stiftelsen Göteborg Horse Show delat ut ca 300 000 SEK per år i stipendier till elitsatsande juniorer och unga ryttare. Tillsammans med Svenska Ridsportförbundet har stipendiater från ridsportens olika grenar valts ut för att tillsammans dela på summan. Senast stipendiet delades ut var sex av ridsportens grenar representerade bland stipendiaterna; hoppning, dressyr, para-dressyr, fälttävlan, voltige samt sportkörning.

Syftet med Göteborg Horse Show’s stipendium är att ge fler unga ryttare möjligheter att förstärka sin kunskap och addera kompetenser inom områden som är avgörande för fortsatt utveckling.

Efter ett par års uppehåll av stipendieutdelningen lanseras nu ett helt nytt upplägg där ett antal fokusområden är identifierade. De sökande får tillsammans med sin tränare själva redovisa vilka områden de kan addera eller förstärka sin kunskap inom. I ansökan ska de även ange hur de planerar att nyttja stipendiet för att utveckla dessa områden.  

Stipendiet ska vara en uppmuntran till lära sig mer om ridningens grunder, vikten av ryttarens fysiska och mentala förmåga såväl som hästens välfärd och träningsfysiologi.

De utvalda fokusområdena är:

  • Ridningens grunder
  • Idrottspsykologi/mental träning
  • Ryttarens sits
  • Kost och avsutten träning
  • Hästens träningsfysiologi

Dessutom breddas målgruppen till att inkludera personer 16 till 25 år såväl som föreningar och distrikt. Ansökningarna sker löpande under året och stipendiaterna väljs ut av en jury bestående av representanter från Gothenburg Horse Show och Svenska Ridsportförbundet.  

Summan som delas ut till respektive stipendiat är beroende på vad stipendiaten har ansökt om och hur väl genomtänkt plan som angetts.

Kriterier för att söka Göteborg Horse Show’s stipendium:

Aktiva 16 till 25 år inom samtliga Svenska Ridsportförbundets discipliner. Sökande ska göra en uttalad och seriös satsning för att nå elitnivå men kräver inte ett specifikt utgångläge.

Föreningar och distrikt som genomför utvecklingsprogram inom Ridsportens utvecklingsmodell* alternativt genomför andra utbildningsinsatser inom nedan angivna fokusområden riktat till målgruppen.

 

Ansökan för ryttare sker löpande under året via nedan länk:

https://forms.office.com/r/khrsd5JNvL

Ansökan för föreningar och distrikt sker löpande under året via nedan länk: 

https://forms.office.com/e/jD4xDVZHtP

Som mottagare av stipendium från Stiftelsen Göteborg Horse show förbinder du dig till vissa kommunikativa insatser i samråd med Gothenburg Horse Show och Svenska Ridsportförbundet.

;

Main Partners

Hööks ATG Mips

Official Partners

Lövsta Future Challenge Göteborg Turistrådet Picadeli Maria Åkerberg Hyperion Stud

Media Partners

Mix megapol Ridsport

Official Suppliers

Evidensia djursjukvård Vida Stallströ Chalmers SJ Advania Polaris ChargeNode

Charity Partners