Mips

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell säljs Mips säkerhetssytem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med mer än 60 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även bolagets testanläggning är belägen. För mer information klicka här.