Sjukvård

Ansvariga för att omhänderta och behandla lättare incidenter på plats. I samråd med ansvarig sjuksköterska och läkare tillkalla ambulans vid behov.

Kompetens: Intensivvårdssjuksköterska alternativt ambulanssjukvårdare samt läkare