Sekretariat

Funktionärerna i sekretariatet tar emot anmälningar, lottar startordning, håller ordning på hästnummer och mycket, mycket mer.