Ringmasteri

Denna grupp ansvarar för att alla ekipage kommer in i rätt ordning och i rätt tid. Särskilt viktigt är det naturligtvis när det är TV-sändningar.