Press

Journalisterna måste tas om hand och presskonferenser skall hållas. Funktionärerna i pressgruppen håller koll på allt från pressklipp till uppkopplingar