Funktionärsservice

Funktionärsservice börjar några dagar innan alla andra funktionärsgrupper. Det är denna gruppen som hjälper alla funktionärer med information, matkuponger och kläder.