Ackreditering

I ackrediteringen får alla gäster, ryttare, hästägare, domare med flera sina passerbadgar. Det sker en kontroll mot ett register så att rätt person får rätt behörighet för tillträde på tävlingens olika områden.