Ambassadör Dressyr

PATRIK KITTEL

Vår underbara ambassadör Patrik Kittel är flerfaldig svensk dressyrmästare och har representerat Sverige vid tre OS. GHS är väldigt stolta och glada över att kunna säga att Patrik Kittel är vår ambassadör sedan flera år tillbaka!

Som ambassadör för Gothenburg Horse Show har Patrik Kittel en viktig roll. Förutom att vara ett av tävlingarnas ”ansikte utåt” kommer han att dela med sig av flera tips och glimtar från sin vardag i sociala kanaler.

– Jag bär med mig många positiva minnen ifrån Gothenburg Horse Show genom åren, så det känns naturligt och hedrande för mig att axla rollen som ambassadör. Tävlingarna håller världsklass-nivå och har stor betydelse för att säkra Sveriges ställning inom ridsporten, säger Patrik Kittel.

Gothenburg Horse Show satsar mycket på att ge unga ryttare chans att tävla på en högklassig arena och med stor publik. Vilket Patrik anser är viktigt och nödvändigt för att utvecklas. 

- Att vara målinriktad och att få samla på sig erfarenhet ifrån stora tävlingssammanhang som Gothenburg Horse Show, är ett viktigt led i att kunna bli framgångsrik inom ridsporten, säger Patrik Kittel. Läs mer om Patrik här

Läs även om Patrik i 2020 års GHS Magazine här.