Framgång inom ridsport kräver uthållighet och ett långsiktigt, hållbart upplägg säger Lotta Björe

Vi finner henne på framhoppningen – här studerar Lotta Björe ekipagens dagsform, innan hon ska sitta som kommentator under världscupen i eftermiddag.

Lotta brukar vara på plats 3-4 timmar innan klasserna.

– Jag förbereder mig till viss del, även om jag helst vill att kommentarerna ska komma från hjärtat. Jag brukar titta lite extra på hästar som jag inte känner igen sen tidigare och så kollar jag rent allmänt hur det har gått på tävlingarna hittills – om något har stuckit ut.

Hon tycker att det finns många bra förebilder bland de svenska toppryttarna.

– Alla som har tagit sig hit är en förebild! Och jag ser hur noga ryttarna är med att förbereda sina hästar inför tävling. De är på plats 2,5-4 timmar innan tävlingsstart och longerar eller rider sina hästar 1-2 gånger innan tävling. Eller så tar de ut dom på en promenad. Hästarna står absolut inte bara stilla inne i stallet fram till att de ska tävla.

Utvecklingen av sporthästar har gått emot mer sofistikerade hästar, med mer blod, enligt Lotta.

– De är försiktigare, mer känsliga, med mer teknik. Ridningen har också förfinats genom åren. Den är mer stilistisk idag och snygg.

Hoppbanorna har blivit mer krävande.

– Maxtiden har kortats, bommarna är tyngre och bomhållarna grundare. Visuellt är hindren mer utmanande, med mer färger. Men en bana ska vara fair play – om alla ekipage river på samma ställe, anser jag att banan har byggts på ett sätt som inte ger rätt förutsättningar för hästarna. 

Framgång inom ridsport kräver uthållighet och ett långsiktigt, hållbart upplägg, menar Lotta.

– De ryttare som jag ser som framgångsrika på riktigt är de som presterar över tid. Då har de byggt upp sina hästar på ett hållbart sätt. Du kan inte tvinga en häst att hoppa  – man måste få den med sig och inte emot sig.

Hon lyfter också fram teamet bakom ryttarna.

– Inte minst hästskötarna! Jag tycker att de lyfts fram för lite, det borde finnas en speciell prisutdelning enbart för hästskötare. De har den längsta arbetsdagen av alla – de går upp tidigast på morgonen och lägger sig sist. Coachen eller tränaren är också viktig, plus veterinären, hovslagaren, ryttarens familj. Alla de här personerna bildar en sorts stab, som utgör fundamentet för varje ryttares framgång.

Hästar är individer och därför kräver de helt olika träningsupplägg, enligt Lotta.

– Det tar fyra årstider att lära känna en häst. Jag behöver se hur den fungerar från en årstid till en annan. Och det träningsupplägg som har fungerat ena månaden kanske inte alls fungerar nästa. Varje häst är unik och den har individuella behov.

Det handlar ytterst om att skapa ett band till sin häst.

– Den ska tycka att du är den bästa chef den någonsin arbetat för och den ska älska att komma till jobbet!

Det finns inga genvägar inom ridsport, understryker hon.

– Jag kan tycka att hängivenheten saknas idag, till viss del. Barn och föräldrar siktar på snabba resultat – men för att förstå det komplicerade samspelet mellan ryttare, häst, skötsel och träning krävs inte bara timmar i sadeln, utan också många timmar i samvaro med hästen.