Gothenburg Horse Show är ett miljödiplomerat evenemang

Got Event, som är arrangör för Gothenburg Horse Show, är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Got Event bedriver ett aktivt arbete för att minimera miljöpåverkan från arenor och evenemang.

Som ett led i att minska miljöpåverkan ytterligare från våra evenemang, miljödiplomerar vi evenemanget Gothenburg Horse Show. Det innebär att vi inkluderar miljöfrågan i hela arbetet med evenemanget, från planering till genomförande och uppföljning. Det innebär också att vi arbetar med att göra aktiva och medvetna val som minskar vår skadliga påverkan på miljön inom exempelvis områdena mat & dryck, transporter, inköp av produkter och avfallshantering.

Vi uppmanar våra besökare att resa kollektivt när de ska besöka oss. 

Gothenburg Horse Shows samhällsansvar

För Gothenburg Horse Show är det självklart att ta ett samhällsansvar och vi har under många år valt att stödja organisationer som Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Min nya vän och Min stora dag.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Vi stödjer sen flera år Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. I år har vi valt att uppmana våra besökare att skänka ett bidrag via swish eller traditionella bössor för programbladet eller/och startlistor. På söndag räcker vi över checken till representant från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på plats i Scandinavium. Läs mer om barnsjukhuset här.