Gothenburg Horse Show är ett miljödiplomerat evenemang

Got Event, som är arrangör för Gothenburg Horse Show, är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Got Event bedriver ett aktivt arbete för att minimera miljöpåverkan från arenor och evenemang.

Som ett led i att minska miljöpåverkan ytterligare från våra evenemang, miljödiplomerar vi åter evenemanget Gothenburg Horse Show i april 2019. Det innebär att vi inkluderar miljöfrågan i hela arbetet med evenemanget, från planering till genomförande och uppföljning. Det innebär också att vi arbetar med att göra aktiva och medvetna val som minskar vår skadliga påverkan på miljön inom exempelvis områdena mat & dryck, transporter, inköp av produkter och avfallshantering.