Klasser

Det är många klasser att hålla reda på under evenemanget så här följer en guide över de olika klasserna.